Rolfing - Strukturální integrace

Nové stránky věnované pouze metodě Rolfing

Stránky dvou našich terapeutů s aktuálními informacemi o Rolfingu v čechách a věnované pouze Rolfingu strukturální integraci můžete navštívit zde:

Rolfing Strukturální integrace v Čechách

O metodě Rolfing

Rolfing neboli Strukturální integrace je technika manipulace s pojivovou tkání, jejímž smyslem je uvolnit fyzické struktury těla tak, aby se mohly vrátit na původní místo a s "ohledem na gravitaci" se optimálně opět zapojit do systému. Hlavní myšlenkou Rolfingu je to, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů a vaziva, které jsou němu připojené.

Představit si to můžeme například na struktuře kempinkového stanu (starého typu A). Ve skutečnosti stan nedrží stanové tyče, ale stanové šňůry, resp. jejich napětí. Stejné je to i s naší tělesnou stavbou. Tvar nožní klenby, postavení končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, postavení hlavy .... to vše je dáno napětím svalového a vazivového systému, který se upíná ke kostem. Terapeuté – Rolfeři - jsou školeni tyto vztahy vidět a dále je řešit. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na vazivový systém. Tyto terapeutické hmaty pomáhají zmenšit přilnavost („slepenost“) vzájemně sousedících svalových partií a změnit kompenzační pohybové vzorce. Terapie vede k uvolnění a následně k novému uspořádání celkové tělesné formy pacienta. Výsledkem terapie bývá nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale také celkové zlepšení tělesného uspořádání a dýchání.

Struktura těla je během našeho života pod vlivem mnoha faktorů. Genetické dědictví, osvojené držení těla a pohybové zvyklosti nebo traumatické zážitky (úrazy, fyzický a emocionální stres).
Rolfing Vám přinese pozitivní změny, které budou trvat celý život.

Výsledky Rolfingu a co lze pomocí metody Rolfing ovlivnit ?

Výsledkem ošetření pomocí Rolfingu je nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale hlavně zlepšení strukturálního uspořádání a podpory těla, umožňující minimální námahu při stání, sezení a pohybu a zlepšení dýchání. Viz příklad fotografií "před" a "po 10ti sezeních" Rolfingu na obrázku.

 1. Bolesti zad
 2. Bolesti krční páteře a šíje
 3. Bolesti pohybového aparátu
 4. špatné pohyblivosti (například zamrznuté rameno, bolesti při pohybu v koleni, traumatizovaný bolestivý kotník a jiné),
 5. Lokální bolesti měkkých tkání (například tenisový loket)

Dále:

 1. Pomáhá při pooperačních stavech, kde je nutnost rehabilitace a zpětného začlenění operované části těla do normálního režimu,
 2. je vhodný pro sportovce - zvýšení pohyblivosti, koordinace a efektivnosti pohybů a tedy i v jistém ohledu zvýšení výkonnosti,
 3. zlepšuje držení těla a postoje při stání, chůzi i sezení,
 4. uvolňuje křeče v organizmu,
 5. zlepšuje kvalitu života a prožívání a odstraňuje emocionální bloky,
 6. snižuje bolestivosti při pohybu způsobené vadnou funkcí pojivových tkání,
 7. posiluje fyzický a duševní vývoj člověka.

Vznik Rolfingu

Zakladatelkou Rolfingu byla PhDr. Ida Paula Rolfová (1896 - 1979). Vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Za objevením její metody však nestojí jen její vědecké bádání, ale také onemocnění jejího syna, se kterým si lékaři nevěděli rady. Ida si všimla, že nadměrný tlak, kterému byly vystaveny jeho vnitřní orgány, byl způsoben vadným držením těla. Následovala svou intuici - začala masírovat a manipulovat s jeho tělem tak, dokud tlak na orgány nebyl uvolněn a problémy nezmizely.

Institut Rolfing a jeho výuka byl založen v roce 1971 Idou Paulou Rolf a centrála má sídlo v Boulder Colorado v USA. Mimo to existují výhradně školy v Evropě, Austrálii a jižní Americe, pouze ty mají opravnění Rolfing vyučovat.

Vzhledem k zavádění této terapie v Čechách je nyní za velice výhodnou cenu v porovnání s jakoukoliv jinou zemí v EU.


Více informací o Rolfing najdete v článku Rolfing strukturální integrace 1 - rovnováha těla..

masáže, terapie masáže, terapie masáže, terapie masáže, terapie masáže, terapie masáže, terapie
Upozornění: kopírování jakékoliv části těchto stránek (texty, obrázky) je zakázano!
© 2009 - 2023 PRAHA-MASÁŽE.INFO: Všechna práva vyhrazena

Webmaster: Václav Gerla
Vítáme Vás na stránkách studia...
TOPlist